Wczesna trauma

„Traumatyczne wydarzenia z najwcześniejszych lat niemowlęctwa i dzieciństwa nie są zapomniane… …. ale… … podobnie jak ślady dziecka w mokrym cemencie, często są zapisane na całe życie. Czas nie goi ran, które powstały w tych najwcześniejszych...