Kosultacja Recall Healing

Zapraszam na konsultacje z zakresu Recall Healing, podczas których będziemy się zagłębiać w emocjonalne konflikty będące przyczyną choroby, niedomagania czy problemów życiowych. Możemy pracować stacjonarnie, poprzez Skype, Messenger lub telefon.

Konsultacja trwa ok. 1 godziny, pierwsza może potrwać dłużej, ok. 1,5 godz.

Przed pierwszym spotkaniem poproszę o wypełnienie i odesłanie kwestionariusza, którego zadaniem jest pomoc we wgłębieniu się w temat własnych przeżyć, doświadczeń i emocji a ponadto pozwala na zaoszczędzenie czasu podczas pierwszej konsultacji. W kwestionariuszu są m.in. pytania o główny problem, z którym się zgłaszasz, najważniejsze wydarzenia z życia wraz z odczuciami im towarzyszącymi, Projekt/Cel czyli okres od 9 miesięcy przed poczęciem, poczęcie i czas ciąży, poprzez moment porodu do ukończenia pierwszego roku życia, o przeżycia rodziców i ród: dziadkowie, pradziadkowie, ciotki, wujkowie, rodzeństwo narodzone i nienarodzone. Kwestionariusz jest bardzo ważny, im rzetelniej go wypełnisz, tym większa szansa szybkiego rozprawienia się z konfliktami emocjonalnymi, które przyczyniły się do Twojego obecnego stanu. Poza tym już sam proces wypełniania kwestionariusza zmusza Cię do spojrzenia na całość Twojego życia, co może zapoczątkować proces zdrowienia. Kwestionariusz należy odesłać najpóźniej 2-3 dni przed konsultacją, abym mogła zapoznać się z nim.

Podczas konsultacji wspólnie docieramy do przyczyny choroby lub powtarzającego się schematu życiowego, będącego powodem określonych doświadczeń życiowych. W tym celu zadam mnóstwo dodatkowych pytań i uświadomię, jakie wydarzenia w Twoim życiu, albo jakie doświadczenia przodków, doprowadziły Cię do problemu, z którym się obecnie zmagasz. W następnej kolejności zaproponuję narzędzia (praca domowa 🙂 ) , które pozwolą Ci rozwiązać problem. Narzędzia te mogą być różne dla różnych osób, a wszystkie, które polecam przerobiłam sobą, na sobie i na innych.
W pracy wykorzystuję również metody i narzędzia zaczerpnięte z Radykalnego Wybaczania, Ho’oponopono i Theta Healing.

Twoja inwestycja w siebie – 60 funtów

Przed konsultacją poproszę również o wpłacenie zaliczki w wysokości 40 funtów, aby mieć pewność, że naprawdę chcesz uporać się ze swoim problemem. Zaliczka może zostać zwrócona jeśli odwołasz spotkanie nie później, niż tydzień przed planowaną konsultacją.

Zapraszam do kontaktu i wspólnej podróży w głąb siebie.