Cele Recall Healing

Recall Healing pozwala określić i rozwiązać traumę emocjonalną, która leży u podłoża danej choroby lub wzoru zachowania. Celem Recall Healing jest pomoc choremu w uświadomieniu sobie swoich głęboko skrywanych emocji, które wpłynęły na decyzje i przekonania, a także na ciało fizyczne, mózg, świadomość i podświadomość oraz spowodowały, że dana osoba zachorowała. Uświadomienie to prowadzi do rozwiązania konfliktu i usunięcia choroby. Dokonujemy tego poprzez:

– zadawanie właściwych pytań,

– znalezienie powiązań,

– przypomnienie sobie przez chorego wydarzeń z życia swojego lub przodków. Prowadzi to do uświadomienia sobie pierwotnej przyczyny choroby. W tym momencie mózg już nie musi pokazywać w ciele, że z czymś jest problem… i choroba się cofa. Możemy to zrobić na wiele sposobów. Ważne jest znalezienie i rozwiązanie konfliktu. Może to nastąpić w sposób realny – eliminacja przyczyny konfliktu, np. straciłeś dom – zbuduj nowy. Ale kiedy po raz drugi stracisz dom, konflikt powróci. Dlatego bardziej wskazane jest rozwiązanie konfliktu w sposób transcendentalny, czyli zmiana podejścia do tematu. Można to zrobić na wielu płaszczyznach poprzez:

– pracę nad sobą,

– pracę z przekonaniami,

– weryfikację przeszłości – zastanowienie się czy mój sposób myślenia jest w tym momencie najbardziej odpowiedni,

– zdolność przyjęcia, ze dana sytuacja jest odpowiednia dla mnie, jest darem,

– zastanowienie się czego mam się nauczyć z tego doświadczenia.

Photo by Lisa Fotios from Pexels