Model Rakiety Trójpoziomowej w Totalnej Biologii

Rakieta trójpoziomowa przedstawia związek między ciałem, mózgiem i psychiką. Składa się z poziomów: ciało fizyczne, mózg automatyczny i psyche. Ciało fizyczne jest kontrolowane przez mózg automatyczny. Składa się z komórek, z których każda działa na rzecz całego...