Pięć Praw Natury czyli skąd to wszystko się wzięło

Podwalinami pod Recall Healing są odkrycia doktora Hamera i jego Nowa Germańska Medycyna. I choć Recall poszedł dużo dalej z interpretacją i dociekaniem, włączając psychosomatykę i psychogenealogię, opracowanie Hamera jest bazą i fundamentem nowatorskiego podejścia do chorób ciala, umysłu i duszy.

Doktor Hamer był niemieckim lekarzem. W1978 roku wskutek postrzału, umarł jego ukochany syn – Dirk. To był dla niego wielki cios. Krótko po śmierci syna, doktor Hamer zachorował na raka jądra. W tym samym czasie u jego żony rozwinął się rak piersi. Przyszło mu wtedy do głowy, że musi istnieć związek między śmiercią syna a tymi chorobami. Wypytywał wszystkich pacjentów, czy przed zachorowaniem nie doznali nagłego i silnego urazu. Na podstawie tych rozmów stwierdził, że u każdego pacjenta na krótko przed diagnozą nowotworu miało miejsce przeżycie, które wywołało szok. Przedstawił swoją teorię kolegom lekarzom. W rezultacie postawiono go przed wyborem… albo przestanie głosić swoje „herezje”, albo zostanie zwolniony ze stanowiska. Postanowił sam zrezygnować z pracy. Ale nikt nie mógł odebrać mu jego badań. Do roku 1986 zebrał pokaźną dokumentację 22 tys. przypadków potwierdzających jego teorię. Na ich podstawie i na podstawie dalszych badań, którym poświęcił się bez reszty, kosztem utraty prawa wykonywania zawodu lekarza, kilku wyrokom i koniecznością ukrywania się, sformułował 5 Praw Natury, które są fundamentem Nowej Germańskiej Medycyny, z której z kolei wywodzą się Recall Healing/Totalna Biologia Gilberta Renaud czy Biologika Roberto Barnai.

1. Pierwsze Prawo Natury –  Żelazna Reguła Wszystkich Zachorowań.
Doktor Hamer odkrył, że każde zachorowanie, za wyjątkiem zatruć, urazów i niedożywienia, poprzedzone jest przeżyciem biologicznego konfliktu.
Wydarzenie to musi być
– nagłe, niespodziewane, coś, co trafia nas jak przysłowiowy „grom z jasnego nieba”
– dramatyczne, które dotknęłao nas do żywego, przy czym chodzi o odczucie subiektywne. Dla różnych ludzi dane wydarzenie będzie miało różny „ciężar gatunkowy”
– przeżyte w izolacji, co nie oznacza fizycznej izolacji. Chodzi o wydarzenia i odczucia, którymi z nikim się nie dzielimy, dusimy w sobie, mamy wrażenie, że nikt nie rozumie naszego problemu.

Gilbert Renaud, twórca Recall Healing dodaje do tego jeszcze takie cechy przeżytego stresu
– nie do przyjęcia – takie, na które nie ma w nas wewnętrznej zgody
– bez trwałego i zadowalającego rozwiązania – cokolwiek zrobisz, będziesz tego żałował
– stres może być gromadzony przez długi czas

Takie wydarzenie przestawia funkcjonowanie organizmu na tryb czujności i napięca w celu podołania zaistniałej sytuacji.
Zmiany są widoczne w 3 płaszczyznach:
– w psychice – zmienia się nasze zachowanie, jesteśmy pod wpływem stresu
– na organie – następuje przyrost lub atrofia tkanek w zależności od listka zarodkowego, z jakiego dana tkanka powstała
– w mózgu – powstaje tzw. Ognisko Hamera w ściśle określonym miejscu. Każdy organ ma w mózgu przekaźnik, który reaguje w sytuacji konfliktowej.

2. Drugie Prawo Natury – Dwufazowość wszystkich zachorowań
Każde zachorowanie składa się z 2 faz: fazy aktywnej (stresowej) i fazy naprawczej (zdrowienia)
Faza aktywna, zwana zimną, charakteryzuje się następującymi objawami:
– odczuwanie zimna, zimne stopy i dłonie
– stres
– poszukiwanie rozwiązania
– bezsenność
– brak apetytu
– wewnętrzny niepokój, nieustanne natrętne myśli dotyczące konfliktu
Jeśli dojdzie do rozwiązania konfliktu rozpoczyna się faza zdrowienia (naprawcza)
W fazie zdrowienia odczuwamy następujące objawy:
– ciepło, często gorączka lub stany podgorączkowe
– osłabienie
– obrzęk i stany zapalne
W fazie zdrowienia występują następujące fazy:
– faza zdrowienia A – faza wysiękowa i obrzękowa (mokry kaszel, poty, gorączka, katar, stany zapalne, temperatura, obrzęk organów)
– kryzys epileptyczny – chwilowy nawrót aktywności konfliktu (fazy zimnej), konieczny w celu wyparcia wody z organizmu. Po kryzysie pojawia się okres zwiększonego wydalania moczu, co jest bardzo dobrym objawem.
– faza zdrowienia B – faza zabliźniania. W tej fazie maleją obrzęki, występuje bardziej suchy kaszel, organizm wraca do normy.

grafika: internet

3. Trzecie Prawo Natury – Ontogenetyczny System Chorób
Analizując pochodzenie histologiczne tkanek i organów, doktor Hamer zauważył, że w procesie ewolucji, poszczególne organy wykształciły się z 3 listków zarodkowych – endodermy, mezodermy i ektodermy.
Podział ten jest bardzo ważny w poznawaniu Pięciu Praw Natury gdyż określa i determinuje wykorzystanie tkanki oraz mechanizmy jej reakcji podczas tzw. choroby. Znając pochodzenie tkanek można określić, co będzie się działo w tych tkankach i jak będzie przebiegać faza aktywna i faza zdrowienia.
Z endodermy (najstarszego listka zarodkowego) wykształcają się organy odpowiedzialne za podstawowe życiowe funkcje – pobieranie pokarmu, trawienie, wydalanie, oddychanie, rozmnażanie. Były to najistotniejsze funkcje z punktu widzenia organizmów pierwotnych.
Z mezodermy (środkowego listka zarodkowego) wykształcają się organy odpowiedzialne za poruszanie się i ochronę przed atakiem.
Z ektodermy, która jest najmłodszym listkiem zarodkowym, wykształcają się organy odpowiedzialne za odbiór otoczenia (zmysły) oraz za kontakty społeczne.
Tkankami sterują 4 części mózgu. 2 najstarsze części, zwane mózgiem archaicznym, odpowiadają za organy, w których w fazie aktywnej następuje przyrost tkanki (guzów) a w fazie zdrowienia atrofia tkanki. 2 młodsze części (mózg nowy) odpowiada za organy, w których na odwrót – w fazie aktywnej konfliktu następuje atrofia, zanik, martwica tkanek a w fazie zdrowienia zachodzi przyrost.
Temat jest bardzo rozległy, ale możliwy do opanowania 🙂

4 Prawo Natury – Ontogenetyczny System Mikrobów
Równolegle z tkankami w procesie ewolucji rozwijały się również mikroby. Najstarsze są grzyby i mykobakterie i one odpowiadają tkance endodermalnej. Następnie powstały bakterie, przypisane do mezodermy. Najmłodsze są  wirusy, współpracujące z tkanką ektodermalną.
W momencie rozwiązania konfliktu biologicznego, mózg uruchamia działanie mikrobów, tak więc objawy choroby występują już w fazie zdrowienia. Trzeba też podkreślić, że bez wiedzy i zgody mózgu żadna bakteria, wirus czy grzyb nie ma prawa być aktywny.
5 Prawo Natury – Biologiczny Sens Każdego Zachorowania
Każde zachorowanie jest sensownym probramem biologicznym. Choroba jest najlepszym rozwiązaniem mózgu. Natura nie jest zlepkiem nie powiązanych ze sobą procesów powodujących negatywne skutki. Tu nie ma wypadków przy pracy. Każde zjawsko ma sens. Chorobę można przyrównac do naturalnego procesu, w którym człowiek jest zmuszony do rozwiązania swojego  konfliktu. Gdy mu się to uda – ma szansę wyzdrowieć, czyli wrócić do stanu normotonii.
Dlatego mówienie o chorobach nie ma sensu. Można mówić o objawach czy symptomach. I przede wszystkim trzeba wziąć odpowiedzialność za własne zdrowie i sposób rozwiązywania konfliktów biologicznych. Właśnie tym zajmuje się Recall Healing/Totalna Biologia oraz Biologika.
Przez chorobę do samopoznania 🙂

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close